UA-31729015-1

Ikävoima®-coachingpalvelut

Ikävoima®-palvelut on tarkoitettu sekä yksityisille että yrityksille.  Ne tarjoavat tukea elämän muutostilanteissa.


Siirrytäänkö eläkkeelle niin kuin Strömsössä?


"Siirrytäänkö eläkkeelle niin kuin Strömsössä" on tietoisku eläkkeelle siirtymisen kuudesta eri vaiheesta. Se kertoo mm. ajankäyttöön ja parisuhteeseen liittyvistä asioista, joita eläkkeelle siirtyvän on hyvä miettiä jo etukäteen.  

Tietoisku on oma kokonaisuutensa, jonka normaali pituus on 60-90 min.,  Se voi myös toimia johdantona puolen päivän tai koko päivän työpajalle


 Ikävoima®-esimiescoaching

Työelämässä on käynnissä iso linjamuutos.  Työmarkkinoilta poistuu kiihtyvässä tahdissa enemmän väkeä kuin mitä niille tulee. Nuorten arvomaailma poikkeaa nyt työmarkkinoilla olevien ikäluokkien arvomaailmasta.  Vanhat työelämäkäytännöt eivät heidän kohdallaan enää toimi.

 Tähän asti on pohdittu etupäässä nuorten saantia työelämään nykyistä nopeammin.  Vanhempien ikäluokkien kohdalla on ajateltu eläkeiän nostamisen olevan riittävä toimenpide.

Keskustelun keskittyminen eläkeiän nostamiseen jättää työssä jaksamiseen liittyvät ja muut työelämän ongelmat syrjään.  Mikäli eläkeiän saavuttaneet tai sitä lähestyvät työntekijät halutaan pitää mukana työelämässä, tarvitaan muutakin kuin eläkeiän nostamisen kaltaista keppiä.

Ikävoima®-esimiescoaching tukee yritysten ikäohjelmia.  Se auttaa esimiehiä eri-ikäisten työntekijöiden johtamisessa ja työolojen kehittämisessä eri ikäryhmien tarpeita vastaaviksi. 

Työntekijöiden ikääntymiseen liittyviä kysymyksiä on syytä pohtia jo ennen kuin ne tulevat ajakohtaisiksi.  Kuusikymppiset ovat usein jo ehtineet tehdä päätöksensä eläkkeelle siirtymisensä ajankohdasta. 


Ikävoima®-senioricoaching

Ikävoima®-senioricoaching osana yrityksen ikäjohtamista

Yrityksen ikäjohtamiseen liittyvä Ikävoima®-senioricoaching auttaa työntekijöitä kohtaamaan edessä olevat elämänmuutokset.  Se on erinomainen väline, kun pohditaan työhön ja yksityiselämään liittyviä kysymyksiä.

Ikävoima®-senioricoaching toimii työelämän kehittämisen apuvälineenä.  Työntekijät voivat siinä tuoda esille parannuksia ja toiveita, jotka eivät välity normaalissa kanssakäymisessä ja kehityskeskusteluissa. Parhaassa tapauksessa työolojen ja -tehtävien muutokset voivat saada työntekijän siirtämään eläkkeelle lähtöään.  Tietoa voidaan käyttää myös sellaisten työaikajärjestelyjen luomiseen, jotka mahdollistavat osatyön tekemisen eläkkeelle siirtymisen jälkeen.

Ikävoima®-senioricoaching vahvistaa vuorovaikutusta työntekijöiden ja työnantajan välillä.  Edellytyksenä on se, että työnantaja on valmis kuuntelemaan työntekijöiden näkemyksiä ja ottamaan ne huomioon toiminnassaan. 

Parhaat tulokset saavutetaan, kun Ikävoima®-senioricoaching aloitetaan hyvissä ajoin ennen 60 vuoden täyttämistä.  Työuran jäähdyttelystä siirrytään kokemuksen vahvistamaan oman työn ja työyhteisön kehittämiseen.


Ikävoima®-senioricoaching eläkevalmennuksena

Ikävoima®-senioricoachingin eläkevalmennuksessa käydään läpi kysymyksiä, joita eläkkeelle siirtyminen herättää osallistujissa. Valmennus auttaa osallistujia pohtimaan eläkkeelle siirtymisen mukanaan tuomia uusia tilanteita, jotka liittyvät ajankäyttöön, parisuhteeseen, talouteen, asumiseen, harrastuksiin ja sosiaalisiin suhteisiin.


Ikävoima®-senioricoaching senioritalojen tukipalveluna

Senioritalot ovat uusi asumisen muoto.  Muutto senioritaloon on muutakin kuin muutto uuteen osoitteeseen.  Se on koko elämän kannalta tärkeä ratkaisu, joka pohdituttaa monin tavoin sekä ennen muuttoa että sen jälkeen.  LIsäksi yhteisöasuminen asettaa mukana olijoille monelaisia vaatimuksia, joista selviäminen ei välttämättä ole yksinkertaista. 

Siirtyminen senioritaloon on prosessi, joka alkaa muuttopäätöksen teosta ja päättyy, kun asuminen talossa on löytänyt vakiintuneen muotonsa.  Prosessin läpivientiä edesauttaa, jos asukkailla on sen aikana mahdollisuus tuettuun keskusteluun, jossa esiin nousevat asiat ja ongelmat voidaan käsitellä luottamuksellisesti.

Ikävoima®-senioricoaching on erinomainen työkalu senioritalojen suunnittelussa ja toteutuksessa.  Paras tulos saavutetaan, kun sitä käytetään jo talon suunnitteluvaiheessa talon tulevien asukkaiden tututustuttamisvälineenä.  Talon valmistuttua  Ikävoima®-senioricoaching voi olla yksi asukkaiden tukipalvelumuoto.


Toteutus

Ikävoima®-senioricoaching toteutetaan korkeintaan kuuden hengen pienryhmissä, jolloin vertaistuella on tärkeä osuus prosessin onnistumisessa.  Ikävoima®-esimiescoaching voidaan toteuttaa myös henkilökohtaisena coachauksena.  Ohjelmiin kuuluu kymmenen kahden tunnin mittaista ryhmäistuntoa tai kymmenen yhden tunnin mittaista henkilökohtaista tapaamista, jotka pidetään noin kuukauden välein.

Yhteystiedot
s-posti ilarira@gmail.com
puh. 0400 975 5950400 975 595