UA-31729015-1

APP - Aineettoman pääoman pankki

Innovaatiot tuottavat 85 % kansantalouden kasvusta. Miten luomme edellytykset innovaatioiden synnylle ja käyttööonotolle?

Meillä on mahtava määrä hiljaista tietoa niissä ihmisissä, jotka ovat päättäneet virallisen työuransa.  He ovat itsenäisiä ja riippumattomia toimijoita, vapaina entisistä organisaatio- ja muista rakennekahleista.  He ovat innovaatiolähde!  Missä on se foorumi, joka antaa heille toimintamahdollisuuden?

Entäpä, jos innovaatiotoimintaa tukisi aineettoman pääoman pankki?  Verkosto, joka toimisi   ajatushautomona ja innovaatiolähteenä.  Sen yhtenä arvokkaana osana olisivat "harmaat pantterit", kokeneet konkarit, jotka käyttäisivät kokemustaan ja osaamistaan uusien ajatusten ideointiin ja kannustamiseen.

Mitä ajattelet asiasta?  Kerro mielipiteesi! 
ilarira@gmail.com               
 puh. 0400 975 595